احترامآ بدینوسیله  به اطلاع میرساند کریدور خدمات فناوری در نظر دارد با هدف آموزش و افزایش آگاهی مدیران شرکت‌ها (در امور مالی) اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان  "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی"  با ظرفیت محدود و تخفیف ویژه برای شرکتهای تحت حمایت ستاد نانو، توسط اساتید برجسته می نماید .

لذا خواهشمند است در صورت تمایل برای حضور در دوره فوق برای ثبت نام در این دوره به لینک زیر مراجعه نمایید .

لینک رویداد