بدلیل اهمیت بالای علمی و صنعتی تک بلورهای معدنی با سطوح فعال، مطالعات زیادی برروی آنها انجام شده است. متاسفانه سطوح بسیار فعال معمولا بسیار سریع حین فرآیند رشد بلور (کریستال) بخاطر کاهش دادن انرژی سطحی، حذف می‌گردند. بعنوان مثال می‌توان اکسید تیتانیم (TiO2) را نام برد که ماربردهای محیطی بسیار زیادی دارد. بسیاری از بلورهای آناتاس (آناتاز) TiO2 موجود بصورت پایدار شده و با صفحات {101} هستند، درحالیکه صفحات فعال این بلور صفحات {001} هستند، اما این صفحات بصورت ترمودینامیکی پایدار نمی‌باشند. در این پژوهش چگونگی پایدارسازی ترمودینامیکی این صفحات با بکارگیری واکنش‌های هیدروترمال بیان گردیده است.

مجله نئچر، جلد 453، سال انتشار 2008

دریافت فایل